Renqli

In een multiculturele samenleving moet iedereen de juiste ondersteuning en zorg kunnen krijgen. Maar helaas zijn veel mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) moeilijk te bereiken waardoor ze in een isolement raken. Daarom biedt RenQli cultuursensitieve LVB-begeleiding.

Op basis van onze unieke werkwijze creëren we een persoonlijk zorgplan dat is afgestemd op de culturele achtergrond van onze cliënten en hun familie. Dankzij onze expertise en brede netwerk binnen regio Utrecht kunnen wij onze kleurrijke doelgroep actief benaderen om passende ondersteuning te bieden.

Meer info op www.renqli.nl