IMQ2

De stichting IM Quality 2 (afgekort IMQ2) is erop gericht om de inwoners van de gemeenschap, zoals gezinnen, jongeren en andere burgers, te ondersteunen bij het verkrijgen van gelijke kansen en een rechtvaardige behandeling, ongeacht afkomst, sekse, geaardheid en leeftijd.

Met onze ervaringen binnen het sociaal domein, waaronder werkervaringen bij SAVE en lokale wijkteams, denken wij een bijdrage te kunnen leveren aan positieve ontwikkelingen van de wijk bewoners. Graag zoeken we de samenwerking met andere initiatieven binnen het Krachtstation en daarbuiten