Dock

De gemeente Utrecht hecht aan een levendige en leefbare stad, waarin we samen met plezier en een veilig gevoel werken en wonen.
In elke wijk is daarom een Sociaal Makelaarsorganisatie actief die zich hiervoor inzet. In Kanaleneiland is dat Dock.

Uw sociaal makelaar is netwerker, vraagbaak, ondersteuner, luisteraar en nog veel meer!

Sociaal makelaars kennen de mensen en de wijk, zij verbinden mensen en ideeën, ze horen nog ‘ns wat en horen ook graag van u wat er speelt.
Sociaal makelaars ondersteunen buurtbewoners bij het uitvoeren van hun initiatieven voor de wijk.
Sociaal makelaars brengen vraag en aanbod in de wijk bij elkaar.
Sociaal makelaars laten mensen met elkaar kennismaken, waardoor er nieuwe ideeën en vriendschappen ontstaan.
Sociaal makelaars werken mee aan een Vreedzame Wijk.
Sociaal makelaars verbinden de bewoners van de wijk met de gemeente en andere instanties.

Om maar wat te noemen…
Wij kennen de weg in de wijk en wij leren u ook graag kennen.