Clok

Stichting CLOK (Centrum voor Lokale Ondernemers Kringen) draagt bij aan een duurzame regionale en lokale economie. Samen met ondernemers en overheid werkt CLOK aan meer lokale welvaart en welzijn.

Op lokaal niveau zijn er drie partijen die verantwoordelijk zijn voor een optimaal vestigingsklimaat: de gemeente, besturen van werklocaties en managers van werklocaties. Het succes of falen van een optimaal vestigingsklimaat hangt sterk af van de samenwerking tussen deze partijen.

Het doel van Stichting CLOK is om deze partijen door kennis, vaardigheden en informatie te versterken en de samenwerking tussen deze partijen op een hoger professioneel niveau te brengen.