Buurtzorg Utrecht Kanaleneiland Zuid


Buurtzorg Utrecht Kanaleneiland Zuid biedt wijkverpleging, (persoonlijke) verzorging en begeleiding. Zorg die onder andere geleverd wordt is: Verpleegtechnische zorg, terminale zorg, wondzorg, zorg bij cliënten met COPD, diabetes, dementie en geheugenproblematiek. Deze zorg wordt zowel aan chronisch zieken als aan kortdurend zieken geboden.

Buurtzorg Utrecht Kanaleneiland Zuid biedt professionele zorgaan huis.

De persoonlijke situatie van de cliënt stellen wij centraal. Samen met de cliënt en zijn omgeving zorgen wij dat iemand zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Wij bieden betrokken en persoonlijke zorg, dit kunnen wij doen omdat wij in een klein team zorg leveren. Daarnaast werken wij nauw samen met huisartsen en andere zorgprofessionals.

Buurtzorg is een landelijke thuiszorgorganisatie. Het team in Utrecht Kanaleneiland Zuid biedt zorg in de wijken Transwijk en Kanaleneiland Zuid met de postcode 3526.

Mail: utrechtkanaleneilandzuid@buurtzorgnederland.com
Telefoon: 06 – 839 78 614