Nieuwbouw

Nieuwbouwplannen Krachtstation

Het huidige Krachtstation gebouw is sterk verouderd en aan vervanging toe, daarom zijn we bezig met nieuwbouwplannen. In de nieuwbouw willen we de huidige gebruikers van het Krachtstation terug laten komen. Hierbij wordt ook de naastgelegen gemeentelijke strook (‘Wisselstrook) betrokken.

Het vernieuwde Krachtstation wordt het middelpunt van de wijk Kanaleneiland, waar wijkbewoners en ondernemers elkaar kunnen ontmoeten, En waar ruimte is voor wonen en werken

We willen woningen maken voor zowel ouderen, studenten en starters in sociale, midden en vrije sector huurprijsklasse, een woon-zorgcomplex, zorg-, sport, werk- en ontmoetingsfuncties. 

Onder de nieuwbouw komt een parkeergarage voor auto’s en fietsen, waarbij ook het gebruik van deelmobiliteit wordt onderzocht. De hoofdentree van het Krachtstation komt op de hoek van de Marco Pololaan/Churchilllaan.

We willen omwonenden, bezoekers en andere geïnteresseerden actief betrekken bij het maken van de plannen.

 

Wij willen met u in gesprek!

Hierover willen we graag in gesprek met de omgeving om te weten waar behoefte aan is, welke vragen er zijn en om ideeën uit te wisselen. Een eerste bijeenkomst hierover is op 16 mei 2022 georganiseerd in het Krachtstation.  De sfeer tijdens de bijeenkomst was goed en er zijn goede gesprekken gevoerd.

 

Dit zijn een aantal vragen waar we tijdens deze bijeenkomst op in willen gaan. Bewoners en organsaties uit de buurt hebben met ons gedeeldwaar behoefte aan is en welke vragen en ideeën er leven. Tijdens deze bijeenkomst is er ook gesproken over de thema’s openbare ruimte, binnentuinen, wonen, deelmobiliteit, parkeren en voorzieningen. 
Daarnaast zijn er zorgen geuit over het verlies van uitzicht. 

In het najaar van 2022 zal er 2e bijeenkomst worden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst geven we een  terugkoppeling over wat we met de opgehaalde wensen, zorgen en ideeën van de 1e bijeenkomst gedaan hebben en presenteren we de vertaalslag in een stedenbouwkundig schetsplan.

 

Er volgen hierna nog meer bijeenkomsten. Hier over wordt u op deze site geïnformeerd.

 

Contact

Vragen of reacties kunnen naar:
marijevanbork@krachtstation.com en
lieshoogerwerf@krachtstation.com

Voor vragen aan de gemeente Utrecht over deze ontwikkeling
kunt u kijken op:

www.utrecht.nl/krachtstation

FAQ

  • Ik kan niet bij een bijeenkomst aanwezig zijn. hoe kom ik nu aan informatie?

Het is natuurlijk erg jammer als u niet kunt, maar dit is geen probleem. U kunt contact opnemen met
Marije van Bork (marijevanbork@krachtstation.com) of Lies Hoogerwerf
(lieshoogerwerf@krachtstation.com). Zij kunnen u vertellen wat de laatste stand van zaken is, vragen beantwoorden en uw input meenemen.

  • Wie organiseert deze bijeenkomsten?

Krachtstation C.V. – de eigenaren van Krachtstation zijn de initiatiefnemers van de nieuwbouwplannen
en van het participatietraject.

  • Wat gebeurt er met de input uit de bijeenkomst?

We maken een verslag van de bijeenkomst, dit verslag wordt op deze website geplaatst. Deze input,
de kaders van de gemeente en onze eigen wensen worden verwerkt tot een schetsplan. Dit
schetsplan willen we in september met u bespreken tijdens de 2 de bijeenkomst.